GDPR trer i kraft 20. juli, er din virksomhet GDPR-klar?

Et generelt prinsipp i GDPR er at tiltakene som skal sikre etterlevelse av regelverket skal stå i rimelig forhold til risikoen for og konsekvensene av brudd på personvernet. I denne artikkelen kan du lese om hvilken dokumentasjon små eller mellomstore virksomheter med begrenset behandling av personopplysninger trenger for å bli GDPR-klar.