Reklamasjonsregler for varmepumper

Varmepumper har kommet inn på markedet som et miljøvennlig alternativ, samtidig som det skal være både energi- og pengebesparende å bruke. Før var det lov til å montere pumpene selv, men dette ble endret i 2013. Rørleggere er blant dem som i dag foretar salg og montering av pumper. Feil kan oppstå både med selve pumpen, men også ved monteringen. Derfor ønsker vi å redegjøre for hvilke reklamasjonsregler som gjelder ved rørleggeres varmepumpetjenester.