Berngaard AS
Advokatfirmaet

Fagområder

Utviklingen innenfor både teknologi og medier beveger seg i et hurtig tempo. Dette fører til et behov for raske, fremtidsrettede, brukervennlige og presise løsninger.

Våre advokater har bred kompetanse på ulike typer IT-kontrakter og har opp til 20 års erfaring i bransjen. Derfor kan vi gi effektive råd skreddersydd til klientens behov og situasjon. Vi deltar eksempelvis i arbeider med utarbeidelse av nye standardavtaler på området for skytjenester. For å gi helhetlige råd til våre klienter, knytter advokatene til relaterte fagområder, eksempelvis offentlige anskaffelser og immaterialrett.

Firmaet har en rekke kunder innen telekom, og disse kundene får rådgivning fra oss både på regulatoriske, organisatoriske og kontraktsrettslige forhold.

Forholdet til «big data», personvern og brukerinformasjon er stadig mer sentralt. Brukerne benytter også et voksende utvalg av programmer som man ønsker skal passe inn i samme system, og at de ønsker stadig større fart og kapasitet. I løsningen på slike problemer ser vi det som sentralt å jobbe i henhold til klientens strategi, og utforme kontrakter med nøyaktighet. Vårt mål er å støtte opp under klientens mål og strategier.

Vi bistår blant annet med

  • Forhandlinger og kontraktsinngåelser
  • Utforming av kontraktsdokumenter og maler
  • Kontraktsgjennomgang
  • Oppfølging av kontraktsforhold
  • Vurderinger av regulatoriske forhold
  • Løpende veiledning og rådgivning
  • Tvisteløsning 

 

 

Bransjer

Kontaktperson

Nyheter og fagartikler