Berngaard AS
Advokatfirmaet

Bransjer

Teknologi- og mediabransjen er en innovativ og ekspansiv bransje, hvor arbeidet har et tempo som kan fremprovosere unøyaktighet og skape uenighet.  

Bedriftene ønsker systemer som gjør at leveranser og prosesser ivaretas på best mulig måte. Innen det offentlige ser vi at det er høy aktivitet, særlig opp mot ulike former for selvbetjeningsløsninger.

Vår teknologi- og mediapraksis omfatter alle aspekter av store kommersielle kontrakter innenfor utvikling, drift, vedlikehold, cloud, lisens, distribusjon, offshoring, personvern, IT-sikkerhet, telekom, media, immaterielle rettigheter, markedsføring, offentlige anskaffelser, transaksjoner og tvisteløsning. 

Typiske utfordringer på dette området finner vi særlig i behovsvurderingsprosessen og kontraktsreguleringen: 

•      Behovsavklaring: Vi opplever at mange klienter i vurderingen før anskaffelsen har et uklart bilde av hvilke krav som skal stilles, eller av hvordan de nye systemene skal passe med de eksisterende. Det kan ofte finne sted en manglende strategisk tilnærming i behovsavklaringen. 

•      Kontraktene: Vi ser at det ofte er en manglende bevissthet på regulering, oppfølging og utforming av kontrakter fra både leverandøren og kjøperens side. Som en konsekvens er det typisk at kjøper og leverandør har ulik oppfatning av hva det er som skal leveres, eller at man er uenige om hverandres forpliktelser. Det finnes mange gode standardkontrakter, men de må gjerne utfylles med korrekt bruk av kontraktsbilag.  

Vi sikrer klientens strategi og utformer kontrakter med nøyaktighet.

Fagområder

Kontaktperson

Nyheter og fagartikler