Berngaard AS
Advokatfirmaet

Bransjer

Offentlig sektor er en bransje i stadig stor endring. Internett har blitt en del av selve produktet i mange offentlige ytelser, der selvbetjening er et nøkkelord.

Berngaard yter bistand til en rekke offentlige aktører, blant annet til mange kommuner. Vi rådgir innen offentlige anskaffelser, arbeidsrett, bygge- og entrepriserett, konkurranserett og IT-rett.

Bransjen har fokus på effektivisering og kostnadskontrollering, spesielt i større prosjekter – for eksempel byggeprosesser. I tillegg drives offentlige instanser i økende grad på tilsvarende måte som private virksomheter, blant gjennom effektivisering og resultatbasert drift.

Hos Berngaard treffer du advokater med erfaring fra både det offentlige og det private.

Fagområder

Kontaktperson

Nyheter og fagartikler