Berngaard AS
Advokatfirmaet

Fagområder

 

Eiendomsavdelingen yter juridisk bistand til næringsdrivende, offentligeide selskaper og etater, eierseksjonssameier så vel som privatpersoner innenfor et bredt spekter av problemstillinger knyttet til eiendom.

Vår rådgivning omfatter i særlig grad eiendomstransaksjoner, utviklingsprosjekter og leievirksomhet tilknyttet næring, bolig og fritidseiendommer. Erfaring viser at det på disse områdene er nyttig for våre klienter å få juridisk bistand på et tidlig stadium, både for å avdekke risiko og hindre rettstvister og for å skape verdier og tilrettelegge for et godt samarbeid med andre aktører. I tillegg bistår vi innenfor mer tradisjonell fast eiendoms rettsforhold, så som spørsmål knyttet til plan- og bygningsrett, servitutter, tinglysing, eierseksjonssameier, naboforhold etc.  

 

Advokatene i eiendomsteamet har lang erfaring og møter klientene med både praktisk og forretningsmessig forståelse for de utfordringer og muligheter man møter i bransjen. Vi har nylig styrket teamet gjennom ansettelse av advokater fra noen av Norges ledende advokatfirma. Eiendomsteamet samarbeider tett med vår entrepriseavdeling, slik at vi for eksempel kan tilby fullstendig rådgivning for byggherre i sammensatte utviklings- og rehabiliteringsprosjekter både på de eiendomsrettslige og entrepriserettslige spørsmålene som oppstår.

 

Vi bistår blant annet med:

 • Kjøp og salg av bolig og næringseiendom
 • Kjøp og salg av utviklingstomter
 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper og eiendomsporteføljer
 • Kjøp og salg av aksjeselskap med bygg under oppføring (egentlig og uegentlig forward)
 • Finansiering av eiendom/eiendomsselskaper (aksjonærlån, bank- og/eller obligasjonslån)
 • Samarbeidsavtaler for utviklingsprosjekter
 • Oppgjør og annen transaksjonsstøtte
 • Due diligence for både kjøper og selger
 • Opprettelse og organiseringer av eierskaps- og selskapsstrukturer
 • Forhandling og tvisteløsning
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Tinglysing
 • Eierseksjonssameier, borettslag og sameier
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Bolig og næringsleie
 • Forvaltning-, drift- og vedlikehold
 • Naboforhold
 • Grensespørsmål
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Utbyggings- og opsjonsavtaler
 • Entreprisemodeller og kontrakter
 • Plan- og bygningsrettslige problemstillinger
 • Reguleringsmessige forhold
 • Byggesaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Utbyggingssaker
 • Allmenningsforhold
 • Veirett
 • Konsesjon og løysingsrett
 • Hevd
 • Jordskifte

Bransjer

Kontaktperson

Berngaard/Sandbek kan bistå klienter med utvikling, kjøp, salg og utleie av eiendom, problemstillinger ved fast eiendom, utvikling av bygg- og næringsprosjekter, samt plan- og bygningsrett.   Lars Berntsen - Partner/advokat

Nyheter og fagartikler