Dataforeningens nye avtale for skytjenester kommer høsten 2016

Tirsdag 6. september holdt Inger Røst i Promis og Thor Beke i Berngaard/Sandbek foredrag om Skytjenesteavtalen for en fullsatt sal på IT-kontraktsdagen arrangert av Den Norske Dataforening og Difi. Berngaard/Sandbek og Promis utgjør arbeidsgruppen som har tatt initiativ til og utarbeidet den nye standardavtalen om skytjenester for Dataforeningen. Den nye standardavtalen blir lansert i løpet av høsten 2016. Dataforeningen vil i løpet av året utarbeide en veileder for bruk av skytjenesteavtalen som vil kunne lastes ned gratis. Allerede i dag er det flere organisasjoner som har vist stor interesse for denne avtalen, og det er også flere som allerede har tatt den i bruk.

Kort overblikk av Skytjenesteavtalen

Bakgrunnen for at vi tok dette initiativet var at vi så et økende behov for en standardavtale for regulering av sammensatte sky- og IT-tjenester. Vi fikk konkrete henvendelser fra flere offentlige og private aktører som hadde behov for denne type avtale. Etter omfattende undersøkelser i både inn og utland kom vi frem til at det ikke eksisterte noen egnet standardavtale. Vi fant likevel flere veiledere og en del elementer fra ulike andre avtaler, og dette har vi sett hen til i arbeidet.

 

Formålet med Skytjenesteavtalen

Skytjenesteavtalen skal legge til rette for et kunde- og leverandørforhold der leverandøren påtar seg et ansvar for å tilpasse, utvikle og integrere standard skytjenester og andre IT-tjenester. Det sentrale er at kunden skal kunne forholde seg til kun én leverandør på tross av man behøver tjenester også fra underleverandører, herunder skytjenester. Videre skal Skytjenesteavtalen også hensynta behovet for skalering og fleksible prismekanismer. Avtalen kan brukes av både det offentlige og det private næringsliv.

 

Avtalen er utformet med tanke på en overordnet kravstilling – slik at flere kan tilby sine etablerte skyløsninger med minst mulig tilpasninger.

 

Vi holder dere oppdatert vedrørende lansering av Skytjenesteavtalen og den kommende veiledningen!

 

Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål, eller ved behov for bistand i forbindelse med kjøp og salg av IT-tjenester.

- September 2016 -

Skrevet av Espen Bakjord.