Møt vår nye partner, Christine Lie Ulrichsen!

Advokatfirmaet Berngaard styrker laget! Christine Lie Ulrichsen er ny partner.

Vi er stolte og glade for å kunne fortelle at Christine Lie Ulrichsen nå er partner Berngaard, med et særlig ansvar for å bistå våre kunder innen en stadig økende oppdragsmengde knyttet til personvern og teknologi. Christine utgjør også en viktig ressurs i vårt arbeidsrettsteam og ikke minst styrker hun vår kompetanse inn mot offentlig sektor.

Det er ekstra hyggelig at Christine nå blir den tredje kvinnen som føyer seg inn i vårt partnerskap i løpet av det siste året. 

 

Personvernrett   

Christine har arbeidet med dette fagområdet siden 2000, både som rådgiver i Datatilsynet og i politiet og som advokat for en rekke virksomheter. Samlet har dette gitt Christine unik kompetanse og innsikt i personvernretten.

Hennes erfaring spenner fra regelverksutforming, veiledning og utredningsarbeid til implementering av personvernregelverk i mange typer virksomheter og bransjer. Hun har vært personvernombud i en rekke virksomheter.

Christine er anerkjent for sin dype innsikt i faget, samtidig som hun har en praktisk tilnærming til regelverket når personvernhensyn skal vurderes opp mot andre interesser.

 

Offentlig sektor 

Christines lange erfaring fra forvaltningen gjør at hun har grunnleggende kunnskap om offentlig sektors rammebetingelser. Hun har jobbet med tilsyn, generell saksbehandling, myndighetsutøvelse, klagebehandling og juridisk rådgivning både på et operasjonelt og strategisk nivå. Hun har deltatt i en rekke offentlige oppnevnte utvalg og arbeidsgrupper.   

 

Arbeidsrett  

Christine har jobbet med arbeidsrettslige spørsmål både som advokat og i politiet. Hun er vant med å jobbe tett med HR ledere i alle typer saker knyttet til inngåelse, utvikling og opphør av arbeidsforhold. Christine erfaring gjør at hun evner å se viktigheten av å rådgi både strategisk og juridisk.

 

Les mer om Christine her

Skrevet av Advokatfirmaet Berngaard AS.