Vår nye, dyktige Managing Partner Inger Roll-Matthiesen har latt seg intervjue av DN.no

Her går hun inn på temaene kultur, ledelse og organisasjonsutvikling innenfor advokatbransjen.

– Folk er så utrolig flinke til å være advokater. De flinkeste mestrer advokatarenaen, de håndterer klienter og motparter med glans, og så tror man nærmest automatisk at de også mestrer organisasjons- og ledelsesarenaen. Det er ikke nødvendigvis tilfelle, sier Inger Roll-Matthiesen, leder for advokatbyrået Berngaard/Sandbek.

 

Du kan lese hele artikkelen i Dagens Næringsliv.