Hvordan beregne skatt av kryptovaluta

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange nordmenn eller hvor mange norske kroner som har blitt investert i kryptovalutaer de siste årene. Men en ting som er sikkert: antallet er stigende. Vår advokatfullmektig, Erling Løken Andersen, har denne uken blitt intervjuet av www.coinweb.no og kommer med praktiske eksempler på hvordan du skal føre investering av kryptovaluta i skattemeldingen. I tillegg diskuterer han hvordan ulike myndigheter forsøker å regulere teknologien som ligger bak kryptovaluta.

Et praktisk eksempel

Tidligere har Erling uttalt seg om hvorfor du skal skatte av investering i kryptovaluta. For å illustrere hvordan skattemeldingen skal føres har vi under laget ett eksempel.

 

  • 01.05.2015 kjøper du 100 Bitcoins til en pris på 2500 kroner
  • 10.12.2015 selger du 50 Bitcoins til en pris på 3500 kroner
  • Ved årsskifte 31.12.2015 eier du 50 Bitcoins, og kursen er 3800 kroner

 

Beregning av gevinst og formue

  • Salgspris: 50 x 3500 kroner = 175 000
  • Inngangspris: 50 x 2500 kroner = 125 000
  • Gevinst: 175 000 – 125 000 = 50 000

 

Gevinsten på de 50 som ble solgt er 50 000 kroner og føres under post 3.1.12 – ”Annen inntekt” i skattemeldingen.

 

Formuesverdien på de resterende 50 Bitcoins du eier har en verdi på 50 x 3800 = 190 000 kroner per 31.12.2015. Dette føres inn under post 4.5.4 – ”Annen skattepliktig formue”.

 

Kjøp og salg av kryptovaluta foregår stort sett i dollar, og ikke i norske kroner. Når gevinst og formue skal føres i skattemeldingen må du derfor beregne verdiene til norske kroner. Viktig å merke seg er at priser ved kjøp og salg skal beregnes fra transaksjonstidspunktet. Valutakurser for transaksjonstidspunkt finner du på Norges Bank sine sider.

 

Økt regulering

De mest fremtredende kryptomarkedene som Japan, Kina og Sør-Korea har den siste tiden kommet med tiltak for å få på plass et ordentlig regelverk vedrørende kryptovaluta. Myndighetene i disse landene ønsker nødvendigvis ikke å forby handel i kryptovaluta, slik som det har blitt spekulert i og skrevet om i media. Formålet er å få på plass regelverk og rutiner som gjør at transaksjoner skal kunne beskattes riktig og sørge for at det ikke skal være mulig med anonym handel.

 

– Kryptovaluta representerer både den største muligheten og den største faren for vårt samfunn på lang tid. Dersom kryptovaluta får fotfeste i folks dagligliv, og ikke bare som et rent spekulasjonsobjekt – som det til dels er i dag – så kan det i praksis bety at sentralbankene helt mister sin funksjon. Det vil videre medføre at myndighetene i det enkelte land til en viss grad mister muligheten til å kontrollere inflasjon, rentenivåer og konjunkturen i landets markedsøkonomi. Hvor ender vi opp da?

 

Les hele saken her.