Tilbud på varemerkeregistrering for Gründerklubben

Stadig flere gründere kontakter oss i forbindelse med varemerkeregistrering i Norge og internasjonalt. Derfor har vi laget noen pakkeløsninger for medlemer av Gründerklubben som gjør at du raskt og enkelt kan sende inn varemerkesøknad i henholdsvis Norge, EU og USA. Vi gjør også innsending i andre markeder.

Hva er et varemerke?

Et varemerke representerer produktet eller tjenesten din i et marked. Varemerke knytter seg til kvalitet og omdømme og er et sentralt element i markedsføringen av produkter og tjenester. Det sikrer identitet og forhindrer at andre bruker et lignende varemerke som kan forveksles med ditt.

 

Hva er fordelene med varemerkeregistrering?

Hovedformålet med varemerkeregistrering er å sikre dokumentert enerett til å bruke varemerke som kjennetegn for dine varer eller tjenester.

 

 • Dette bidrar til å forsterke inntjeningsmulighetene og
  opparbeidelse av markedsandeler, samtidig som
  konkurransefortrinnet øker.
 • Virksomheten vil kunne fremstå som mer attraktiv for
  samarbeidspartnere og investorer.
 • Det vil kunne bidra til å forsterke mulighetene til å forhandle om finansiering og utviklingskostnader.
 • Varemerkeregistrering reduserer muligheten for konflikt.
  Hvis en konflikt oppstår stiller du også sterkere med dokumentert enerett

 

Tilbudet gjelder kun for Gründerklubbens medlemmer. 


Last ned PDF til høyre for full oversikt over tilbudet.

Tilbudet varer til 31.03.2018


 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med advokatfullmektig Erling Løken Andersen for flere spørsmål.

Mail: erling@bslaw.no

Telefon: +47 943 28 901