Slik skatter du av bitcoin

2017 var året kryptovaluta ble den store ’investeringssnakkisen’. På lik linje som andre inntekter, er også gevinst fra salg av kryptovaluta skattepliktig. Vår advokatfullmektig, Erling Løken Andersen, har nylig uttalt seg i Dagens Næringsliv angående dette.

– Det er naturlig at kryptovaluta skattlegges som andre eiendeler og kapitalgevinster. Men jeg tror ikke alle tenker over dette, Bitcoin er liksom ikke «ekte» for mange.

 

Dette bør du vite om før du sender skattemeldingen

Kryptovaluta regnes som formue på lik linje som aksjer, fond og andre eiendeler som kan selges for penger. Derfor er også kryptovaluta skattepliktig. Kapitalen som er bundet opp i kryptovaluta skal meldes i skattemeldingen. Dette er uavhengig om pengene befinner seg på en norsk konto, utenlandsk konto, eller i en «wallet», sier Lene Ringså, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten.

Gevinst ved salg av kryptovaluta er også skattepliktig. Skattesatsen er på 24%, og det er derfor viktig å holde av tilstrekkelig av gevinsten for å betale denne skatten. Det gis fradrag for tap ved realisasjon av Bitcoin i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd.

 

Slik fyller du ut skattemeldingen

  • Gevinst ved salg av Kryptovaluta føres i post 3.1.12 «Annen inntekt».
  • Tap ved salg av Kryptovaluta føres i post 3.3.7 «Andre fradrag».
  • Dersom du holder Kryptovaluta, føres i post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

 

Verdiene ved kjøp og salg regnes ut fra valutakursen for tidspunktet transaksjonene fant sted. Dersom du holder kryptovaluta skal du føre verdien fra 31.12.17. Valutakurser kan du sjekke her

 

Du kan lese hele artikklene i Dagens Næringsliv.