Stiftelsen Fyrlyktas hundremillioners-avtale var ulovlig i følge vår partner Marianne H. Dragsten

Marianne har vurdert opplysningene som lå til grunn for kontraktene mellom det statlige barnevernet og Stiftelsen Fyrlykta. Avtalen er i strid med regelverket og skulle derfor ikke ha vært inngått.

I VG står det "Det er særlig verdt å merke seg at vedtektene ikke angir noe om hvordan eventuelt overskudd skal håndteres. Jeg kan heller ikke se at øvrig dokumentasjon viser at Fyrlykta var en ideell organisasjon. Ut fra dokumentasjonen jeg har sett, mener jeg derfor at det var i strid med regelverket å inngå avtalen med Fyrlykta i 2013, sier Dragsten."

 

Les mer om saken her.

Les mer om Marianne og hennes kompetanse her

Skrevet av Marianne H. Dragsten.