Hvordan beregne dagmulkt?

I kommersielle kontrakter er det vanlig å avtale dagbøter ved overskridelse av frister. Denne kalkulatoren beregner disse dagmulktskravene med utgangspunkt i enten et beregningsgrunnlag (f.eks. kontraktssum) og dagmulktsats (f.eks. 1 promille) eller kun en avtalt dagmulkt (f.eks. 1500kr per dag). I denne kalkulatoren kan dagmulkt beregnes basert på både antall kalender- og hverdager, avhengig av hva som er spesifisert i avtalen. Valutaene som kan benyttes er NOK, EUR, USD og GBP.

Resultatet kan sendes per e-post.