Berngaard AS
Advokatfirmaet

Fagområder

Vi har omfattende kompetanse med arbeidsrettslige problemstillinger, og bistår både norske og internasjonale klienter. 

Et verdifullt ansettelsesforhold og et godt arbeidsmiljø avhenger av et godt samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvor begge parter forholder seg til sine rettigheter og plikter.

Berngaard/Sandbek bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med de ulike aspektene ved et arbeidsforhold. Dette gjelder både rådgivning i forbindelse med ansettelser, spørsmål knyttet til arbeidstid, lønn og ferieavvikling, organisatoriske spørsmål og opphør av arbeidsforhold, samt tvisteløsning dersom partene har motstridende interesser og ikke oppnår enighet. 

Vår bistand fokuserer på å fremme et konstruktivt og produktivt arbeidsforhold og vi hjelper både arbeidsgivere og arbeidstakere med både rådgivning og tvisteløsning. 

Vi bistår blant annet med

  • Rådgivning om blant annet arbeidstid, lønn, ferie, feriepenger, ansettelser, opphør av arbeidsforhold m.m. 
  • Utarbeidelse av arbeidskontrakter og andre maler 
  • Organiseringen av virksomheten 
  • Omstruktureringer 
  • Opphør av arbeidsforhold 
  • Tvisteløsning

 

Bransjer

Kontaktperson

Vår bistand fokuserer på å fremme et konstruktivt og produktivt arbeidsforhold. Lasse Ødegaard - Partner/advokat

Nyheter og fagartikler