Berngaard AS
Advokatfirmaet

Fagområder

Offentlige anskaffelser er krevende med et omfattende regelverk.

Våre advokater har praktisk erfaring fra forhandlinger, gjennomføring av anbudsprosesser, klagebehandling og rettslige prosesser.

På leverandørens side. Det tar lang tid å beherske regelverket og det er høy risiko for å bli avvist om man ikke har fanget opp alle krav som etterspørres. Vi opplever at det er viktig å stille spørsmål ved uklarheter i konkurransegrunnlaget – dette er en mulighet som mange leverandører lar gå fra seg.

Gjennom vår bistand og konkrete rådgivning stiller våre klienter sterkere i anbudsprosessen. Vi bistår i forbindelse med utforming av tilbud, avvisninger og avlyste konkurranser, klageprosesser, innsynsbegjæringer, tvisteløsning, samt risikovurdering av kontrakter og annen rådgivning.

På oppdragsgivers side​. Berngaard har bistått en rekke offentlige etater og kommuner i anskaffelsesprosesser. En strategisk tilnærming er avgjørende for å sikre at arbeidet gjennomføres i henhold til regelverket og feil i anbudsprosessen kan være kostbart for tilbyder. Vi hjelper offentlige aktører med å gjennomføre ryddige og korrekte innkjøpsprosesser, ved å gi råd om valg av passende konkurranseform og planlegging av konkurransen. I tillegg kan vi bidra med forslag til anskaffelsesstrategi og kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget.

Vi bistår blant annet med

  • Gjennomføring av konkurranser, herunder eventuelle forhandlinger

  • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kravspesifikasjon, herunder vurdering av behovsorienterte eller funksjonsorienterte krav

  • Valg av kontraktsform og risikovurdering av kontrakter

  • Klageprosess og tvisteløsninger

  • Å sikre at klienten får den varen eller tjenesten som er avtalt

  • Utforming av tilbud, avvisninger av tilbud og avlysning av konkurranser

  • Innsynsbegjæring

 

 

Bransjer

Nyheter og fagartikler