Berngaard AS
Advokatfirmaet

Advokatfullmektig

Marte Aasmundtveit Jessen

Marte er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling og arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett.

Marte bistår våre klienter med transaksjoner av eiendom og eiendomsselskaper samt ved utarbeidelse av avtaleverk i den forbindelse. Hun bistår videre ved aksjeoverdragelser og ved sammenslåing av virksomheter. Marte har erfaring med utarbeidelse av aksjonæravtaler, konvertible låneavtaler, selskapsdokumenter og ved annen selskapsrettslig rådgivning. Marte har også erfaring med rådgivning innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og konkurranserett, herunder blant annet i tilknytning til eiendomsutvikling, ved transaksjoner og sammenslåing av virksomheter. Hun har også erfaring med næringsutleie og har bistått både leietaker og utleier ved forhandlinger av leiekontrakter mv. Marte bistår også med rådgivning innenfor panterett, insolvens og konkurs.

Marte har vært tilknyttet firmaet siden desember 2016 da hun begynte som juridisk assistent. Hun ble uteksaminert fra UiB våren 2017 med særemnene selskaps- og skatterett og masteravhandling innen børs- og verdipapirrett.

Marte har god erfaring med arbeid på engelsk og jobber også opp mot firmaets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokatfullmektig
2017 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2017 - 2017 Opel Legal Department - Intern 
2016 - 2017

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2016 - 2016 Forsvarets Logistikkorganisasjon - Trainee 
2012 - 2017 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
2011 - 2011 University of California, Berkeley - Utvekslingsopphold
2009 - 2012

Universitetet i Bergen - Bachelor i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk

   
Marte jessen milj

Marte er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling og arbeider i hovedsak med fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett.

Marte bistår våre klienter med transaksjoner av eiendom og eiendomsselskaper samt ved utarbeidelse av avtaleverk i den forbindelse. Hun bistår videre ved aksjeoverdragelser og ved sammenslåing av virksomheter. Marte har erfaring med utarbeidelse av aksjonæravtaler, konvertible låneavtaler, selskapsdokumenter og ved annen selskapsrettslig rådgivning. Marte har også erfaring med rådgivning innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og konkurranserett, herunder blant annet i tilknytning til eiendomsutvikling, ved transaksjoner og sammenslåing av virksomheter. Hun har også erfaring med næringsutleie og har bistått både leietaker og utleier ved forhandlinger av leiekontrakter mv. Marte bistår også med rådgivning innenfor panterett, insolvens og konkurs.

Marte har vært tilknyttet firmaet siden desember 2016 da hun begynte som juridisk assistent. Hun ble uteksaminert fra UiB våren 2017 med særemnene selskaps- og skatterett og masteravhandling innen børs- og verdipapirrett.

Marte har god erfaring med arbeid på engelsk og jobber også opp mot firmaets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokatfullmektig
2017 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2017 - 2017 Opel Legal Department - Intern 
2016 - 2017

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2016 - 2016 Forsvarets Logistikkorganisasjon - Trainee 
2012 - 2017 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
2011 - 2011 University of California, Berkeley - Utvekslingsopphold
2009 - 2012

Universitetet i Bergen - Bachelor i Europastudier med spesialisering i sammenlignende politikk

   

Artikler