Berngaard AS
Advokatfirmaet

Advokat

Kine Normann

Kine Normann arbeider primært innenfor feltene selskapsrett, fast eiendom og generell kontraktsrett. Kine arbeider både med rådgivning og tvisteløsning.

Kine fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2015. Hun har spesialfagene skatterett, bygge- og entrepriserett, pant og konkursrett, international criminal law og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo, og skrev masteravhandling med tittelen «Forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 og handleplikten i aksjeloven § 3-5». Kine har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

I kontrakts- og selskapsretten har Kine god erfaring med å gi råd til klienter vedrørende opprettelse av selskaper, omdanninger og fusjoner, transaksjoner, utarbeidelse av aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og selskapsdokumenter, samt arbeid med endringer på vegne av selskaper i Brønnøysundregistrene mv. Med sin økonomiske utdannelse har Kine en særlig god forståelse for økonomiske problemstillinger innen selskapsretten.

Kine har vært tilknyttet firmaet siden 2014. Hun har erfaring med arbeid på engelsk, og jobber også opp mot selskapets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokat
2018 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokat
2016 - 2018

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2014 - 2016

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2013 - 2013

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS - Trainee

2011 - 2013

DNB Meglerservice - Oppgjørsmedarbeider Nybygg

2010 - 2015 Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap
2006 - 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Bachelor i Økonomi og Administrasjon
Kine
Fagområder

Fast eiendom

Selskapsrett og M&A

Kontakt

Telefon +47 932 57 264

kine@berngaard.no

vCard Skriv ut profil

Kine Normann arbeider primært innenfor feltene selskapsrett, fast eiendom og generell kontraktsrett. Kine arbeider både med rådgivning og tvisteløsning.

Kine fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2015. Hun har spesialfagene skatterett, bygge- og entrepriserett, pant og konkursrett, international criminal law og patent- og varemerkerett fra Universitetet i Oslo, og skrev masteravhandling med tittelen «Forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 og handleplikten i aksjeloven § 3-5». Kine har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

I kontrakts- og selskapsretten har Kine god erfaring med å gi råd til klienter vedrørende opprettelse av selskaper, omdanninger og fusjoner, transaksjoner, utarbeidelse av aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og selskapsdokumenter, samt arbeid med endringer på vegne av selskaper i Brønnøysundregistrene mv. Med sin økonomiske utdannelse har Kine en særlig god forståelse for økonomiske problemstillinger innen selskapsretten.

Kine har vært tilknyttet firmaet siden 2014. Hun har erfaring med arbeid på engelsk, og jobber også opp mot selskapets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokat
2018 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokat
2016 - 2018

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2014 - 2016

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2013 - 2013

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS - Trainee

2011 - 2013

DNB Meglerservice - Oppgjørsmedarbeider Nybygg

2010 - 2015 Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap
2006 - 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag - Bachelor i Økonomi og Administrasjon