Berngaard AS
Advokatfirmaet

Managing partner

Inger Roll-Matthiesen

Inger Roll-Matthiesen er managing partner i Berngaard. Som advokat arbeider hun mest med rettslige problemstillinger tilknyttet offentlige anskaffelser, fast eiendom, arbeidsliv og compliance. Inger har omfattende erfaring, både som advokat og som leder/styremedlem i norsk næringsliv. Hun har tidligere arbeidet i flere av landets ledende advokatfirmaer.

Inger er en av landets fremste eksperter innen offentlige anskaffelser. Hun kjenner faget fra de fleste innfallsvinkler; som regelverksutvikler fra flere år i departementet og som leder av Forenklingsutvalget, fra å arbeide både som leverandør og som oppdragsgiver og ikke minst som advokat og rådgiver for både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Hun har dessuten vært medlem av Kofa og skrevet flere bøker om temaet. Inger er ettertraktet som foredragsholder innen dette fagfeltet.

Inger har god kjennskap til næringslivets arbeidsrettslige utfordringer. Som advokat bistår Inger både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hun behersker godt den viktige kombinasjonen av nødvendige menneskelige og faglige kvaliteter ved effektivisering, oppsigelser og omorganiseringer.

Inger arbeider med ulike utfordringer knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Hun rådgir blant annet om ulike problemstillinger relatert til plan- og bygningsloven, konsesjonslovgivningen, forurensingsloven og avhendingsloven. Hun bistår en rekke klienter i forhandlinger om inngåelse og avvikling av leieforhold.

Som toppleder og styreleder i flere av Norges største konsern har Inger arbeidet med de fleste problemstillinger knyttet til compliance, herunder risikovurderinger, utarbeidelse av interne policies og retningslinjer, opplæring og oppfølging av avvik/granskning.

Inger har flere styreverv og har bistått i flere høyprofilerte tvister og rettsaker.

Utdanning og erfaring

2019 -  Advokatfirmaet Berngaard AS - Managing Partner
2018 - 2018

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS -

Managing Partner

2012 - 

Oppland Bygg og Anlegg AS - 

Styreleder

2007 - 

Storebrand Boligkreditt AS og Storebrand ASA - 

Styremedlem

2015 - 2018

Schjødt Advokatfirma -

Administrerende direktør og advokat

2004 - 2015

Posten Norge - 

Juridisk Direktør - Konsern

2012 - 2014

Forenklingsutvalget - 

Leder

2011 - 2012

Advokatfirmaet Roll-Matthiesen & Braseth - 

Egen advokatvirksomhet i Hønefoss

2001 - 2007

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) - 

Medlem

1998 - 2004

BAHR Advokatfirma - 

Advokatfullmektig og Advokat 

1990 - 1998

Nærings- og energidepartementet - 

Førstekonsulent og Rådgiver

1994

EU-kommisjonen, Brussel Utveksling - 

Traineeordning for offentlige tjenestemenn

1984

DnC -

Valutamegleraspirant

   
1985 - 1990

Universitetet i Oslo - 

Cand. Jur.

1989

University of Edinburgh, Skottland - 

Spesialfag EU-rett

 

Portrett  48 of 54

Inger Roll-Matthiesen er managing partner i Berngaard. Som advokat arbeider hun mest med rettslige problemstillinger tilknyttet offentlige anskaffelser, fast eiendom, arbeidsliv og compliance. Inger har omfattende erfaring, både som advokat og som leder/styremedlem i norsk næringsliv. Hun har tidligere arbeidet i flere av landets ledende advokatfirmaer.

Inger er en av landets fremste eksperter innen offentlige anskaffelser. Hun kjenner faget fra de fleste innfallsvinkler; som regelverksutvikler fra flere år i departementet og som leder av Forenklingsutvalget, fra å arbeide både som leverandør og som oppdragsgiver og ikke minst som advokat og rådgiver for både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Hun har dessuten vært medlem av Kofa og skrevet flere bøker om temaet. Inger er ettertraktet som foredragsholder innen dette fagfeltet.

Inger har god kjennskap til næringslivets arbeidsrettslige utfordringer. Som advokat bistår Inger både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hun behersker godt den viktige kombinasjonen av nødvendige menneskelige og faglige kvaliteter ved effektivisering, oppsigelser og omorganiseringer.

Inger arbeider med ulike utfordringer knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Hun rådgir blant annet om ulike problemstillinger relatert til plan- og bygningsloven, konsesjonslovgivningen, forurensingsloven og avhendingsloven. Hun bistår en rekke klienter i forhandlinger om inngåelse og avvikling av leieforhold.

Som toppleder og styreleder i flere av Norges største konsern har Inger arbeidet med de fleste problemstillinger knyttet til compliance, herunder risikovurderinger, utarbeidelse av interne policies og retningslinjer, opplæring og oppfølging av avvik/granskning.

Inger har flere styreverv og har bistått i flere høyprofilerte tvister og rettsaker.

Utdanning og erfaring

2019 -  Advokatfirmaet Berngaard AS - Managing Partner
2018 - 2018

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS -

Managing Partner

2012 - 

Oppland Bygg og Anlegg AS - 

Styreleder

2007 - 

Storebrand Boligkreditt AS og Storebrand ASA - 

Styremedlem

2015 - 2018

Schjødt Advokatfirma -

Administrerende direktør og advokat

2004 - 2015

Posten Norge - 

Juridisk Direktør - Konsern

2012 - 2014

Forenklingsutvalget - 

Leder

2011 - 2012

Advokatfirmaet Roll-Matthiesen & Braseth - 

Egen advokatvirksomhet i Hønefoss

2001 - 2007

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) - 

Medlem

1998 - 2004

BAHR Advokatfirma - 

Advokatfullmektig og Advokat 

1990 - 1998

Nærings- og energidepartementet - 

Førstekonsulent og Rådgiver

1994

EU-kommisjonen, Brussel Utveksling - 

Traineeordning for offentlige tjenestemenn

1984

DnC -

Valutamegleraspirant

   
1985 - 1990

Universitetet i Oslo - 

Cand. Jur.

1989

University of Edinburgh, Skottland - 

Spesialfag EU-rett