Berngaard AS
Advokatfirmaet

Advokatfullmektig

Emilie Melbø Kristoffersen

Emilie er tilknyttet avdelingen for bygge- og entrepriserett. Hun har i løpet av studiet arbeidet noe med entreprisetvister som trainee i ulike firmaer. Emilie har tatt spesialemner i arbeidsrett og selskapsrett på UiB, og skrev masteroppgave i selskapsrett på utveksling ved Queen Mary University i London. Masteroppgaven berørte corporate finance og financial markets.

I løpet av studiet har Emilie engasjert seg aktivt i Juridisk Studentutvalg (JSU) og Fakultetsstyret. Videre har hun vært arbeidsgruppeleder, og undervist i kontraktsrett for førsteårsstudenter. Hun ble ferdig utdannet jurist våren 2018.

Høsten 2016 var Emilie trainee i DLA Piper der hun arbeidet med kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Senere arbeidet hun våren 2018 med GDPR, kontraktsrett, panterett, selskapsrett og arbeidsrett i Sparebank 1 Østlandet.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokatfullmektig
2018 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2018 - 2018 Sparebank 1 Østlandet juridisk avdeling - Trainee
2017 - 2018 Queen Mary University London - Utvekslingsopphold
2016 - 2016 Advokatfirmaet DLA Piper - Trainee
2013 - 2018 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap
Milj emilie2

Emilie er tilknyttet avdelingen for bygge- og entrepriserett. Hun har i løpet av studiet arbeidet noe med entreprisetvister som trainee i ulike firmaer. Emilie har tatt spesialemner i arbeidsrett og selskapsrett på UiB, og skrev masteroppgave i selskapsrett på utveksling ved Queen Mary University i London. Masteroppgaven berørte corporate finance og financial markets.

I løpet av studiet har Emilie engasjert seg aktivt i Juridisk Studentutvalg (JSU) og Fakultetsstyret. Videre har hun vært arbeidsgruppeleder, og undervist i kontraktsrett for førsteårsstudenter. Hun ble ferdig utdannet jurist våren 2018.

Høsten 2016 var Emilie trainee i DLA Piper der hun arbeidet med kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Senere arbeidet hun våren 2018 med GDPR, kontraktsrett, panterett, selskapsrett og arbeidsrett i Sparebank 1 Østlandet.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokatfullmektig
2018 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig
2018 - 2018 Sparebank 1 Østlandet juridisk avdeling - Trainee
2017 - 2018 Queen Mary University London - Utvekslingsopphold
2016 - 2016 Advokatfirmaet DLA Piper - Trainee
2013 - 2018 Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap