Berngaard AS
Advokatfirmaet

Advokat

Aleksander Nielsen

Aleksander er primært tilknyttet firmaets entrepriserettsavdeling og jobber hovedsakelig med næringsentreprise, samt generell avtale- og kontraktsrett.

Aleksander bistår både offentlige og private aktører innen bygg- og anleggssektoren og har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og utviklingsprosjekter, herunder utstrakt erfaring med komplekse entreprisekontrakter. Aleksander har gjennom jevnlige prosedyreoppdrag opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring på relativt kort tid, og bistår også klienter i forbindelse med forhandlinger og rettsmeklinger.

Aleksander ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo høsten 2015 med spesialisering innen entrepriserett og petroleumskontrakter, samt selskapsrett, skatterett og finansmarkedsrett. Han skrev masteroppgave om «Selskapsfinansierte aksjeerverv med særlig henblikk på etterfølgende finansiell bistand i form av fusjoner og refinansieringer». I løpet av studietiden opparbeidet Aleksander seg erfaring fra traineeopphold i advokatfirmaer i inn- og utland. Aleksander har erfaring med arbeid på engelsk og jobber også opp mot selskapets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokat
2018 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokat
2016 - 2018

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2015 - 2016

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2015 - 2015

Advokatfirmaet Schjødt AS - Trainee

2014 - 2014 Dacheng Law Offices, Shanghai – Trainee
2013 - 2014

EF Education First - Studieveileder

2010 - 2015 Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap
Ao1a9934 edit

Aleksander er primært tilknyttet firmaets entrepriserettsavdeling og jobber hovedsakelig med næringsentreprise, samt generell avtale- og kontraktsrett.

Aleksander bistår både offentlige og private aktører innen bygg- og anleggssektoren og har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med ulike typer bygge- og utviklingsprosjekter, herunder utstrakt erfaring med komplekse entreprisekontrakter. Aleksander har gjennom jevnlige prosedyreoppdrag opparbeidet seg betydelig prosedyreerfaring på relativt kort tid, og bistår også klienter i forbindelse med forhandlinger og rettsmeklinger.

Aleksander ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo høsten 2015 med spesialisering innen entrepriserett og petroleumskontrakter, samt selskapsrett, skatterett og finansmarkedsrett. Han skrev masteroppgave om «Selskapsfinansierte aksjeerverv med særlig henblikk på etterfølgende finansiell bistand i form av fusjoner og refinansieringer». I løpet av studietiden opparbeidet Aleksander seg erfaring fra traineeopphold i advokatfirmaer i inn- og utland. Aleksander har erfaring med arbeid på engelsk og jobber også opp mot selskapets internasjonale klienter.

Utdanning og erfaring

2019 - Advokatfirmaet Berngaard AS - Advokat
2018 - 2018 Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokat
2016 - 2018

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Advokatfullmektig

2015 - 2016

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS - Juridisk Assistent

2015 - 2015

Advokatfirmaet Schjødt AS - Trainee

2014 - 2014 Dacheng Law Offices, Shanghai – Trainee
2013 - 2014

EF Education First - Studieveileder

2010 - 2015 Universitetet i Oslo - Master i Rettsvitenskap

Artikler