Berngaard AS
Advokatfirmaet

Fagområder

Berngaard har omfattende kompetanse og lang erfaring med alle selskapsrettslige forhold.

Fagområdet omfatter alt som knytter seg til organisering av selskaper, samt kjøp og salg av virksomheter. Vi tilbyr rådgivning knyttet til ulike faser fra etablering til avvikling av alle typer selskaper. Vi bistår også med kjøp og salg av selskaper, fisjon og fusjon og aksjonæravtaler. Fagområdet omfatter også selskapsformer som ansvarlig selskap, indre selskap, stiftelser og foreninger. 

Videre bistår vi våre klienter med en effektiv gjennomføring av transaksjonsprosesser, herunder blant annet undersøkelse av kjøpsgjenstanden (due diligence), og utarbeidelse og forhandling av kjøpsavtalen.  

Vi bistår blant annet med 

 • Etablering av selskaper 
 • Valg av selskapsform 
 • Fusjoner og fisjoner
 • Kapitalendringer
 • Avtaler, herunder samarbeids-, arbeidsfelleskaps- og andre joint-venture avtaler 
 • Kjøp og salg av selskap/virksomhet 
 • Konserninterne transaksjoner 
 • Aksje- og opsjonsprogram for ansatte 
 • Restrukturering
 • Vurdering av ansvar og plikter for styre, aksjonærer, ledere m.m. 
 • Avvikling av selskaper 
 • Aksjonæravtaler 

 

Bransjer

Nyheter og fagartikler