Berngaard AS
Advokatfirmaet

Fagområder

Berngaard er spesialisert innen bygg- og entrepriserett.

Hovedtyngden av våre klienter er virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen. Våre advokater har lang og solid erfaring med de ulike kontraktstandardene (herunder blant annet NS 8405, NS 8406 og NS 8407). Vi har rammeavtaler med flere aktører i bransjen, og bistår i alle faser av et prosjekt.      

Vi bistår blant annet med 

  • Kontraktsgjennomgang  og kvalitetssikring av kontrakter 

  • Løpende rådgivning

  • Råd om håndtering av endringskrav

  • Krav om fristforlengelse

  • Forsering

  • Sluttoppgjør og sluttoppgjørsforhandlinger 

  • Tvisteløsning   

  • Kursing  

Berngaard holder skreddersydde kurs innenfor bygg- og entrepriserettslige temaer. Ta kontakt for mer informasjon. 

Bransjer

Nyheter og fagartikler