Berngaard AS
Advokatfirmaet

Bransjer

Stor bransje, mange aktører.   

I en bransje med mange samvirkende aktører ligger det et stort potensiale for konflikt og økonomisk tap.  Bygge- og anleggsbransjen omsatte for 455 milliarder kroner i 2014 (ssb.no) – og bak denne omsetningen ligger det store kontrakter. Prosjektene er ofte kompliserte, mange aktører er involvert og flere prosesser kjører samtidig.

Vår erfaring innen bygge- og anleggsbransjen gjør at våre advokater kan finne gode løsninger for klienten. Vi har solide juridiske kunnskaper, så vel som praktisk erfaring med bransjen.

Vi leverer våre tjenester til alle fag i bransjen, og yter bistand i alle faser av et byggeprosjekt. Vi jobber tett sammen med deg som klient, slik at vi blir kjent med din virksomhet og dine behov. På denne måten kan vi levere lønnsomme råd.

Berngaard/Sandbek hjelper deg med utarbeidelse av kontrakter slik at de beskytter dine interesser. På denne måten kan du lettere unngå tidkrevende og dyre tvister.

Vår bistand omfatter hjelp til å skreddersy dokumentmaler, planlegge kontraktstruktur i byggeprosjekter, planlegge og gjennomføre private og offentlige anskaffelser, utforming, inngåelse, oppfølging og avslutning av alle typer bygge- og entreprisekontrakter, samt sluttoppgjør.

Vi har inngående kunnskap om alle juridiske Norske Standarder som brukes i bransjen.  

Fagområder

Kontaktperson

Jeg har tro på tett samarbeid med klienten – det gir det beste grunnlaget for lønnsomme råd. Vegard S. Karlsen - Partner/advokat

Nyheter og fagartikler