Et år med GDPR

I sommer var det ett år siden den nye personvernforordningen trådte i kraft i Norge. Året har vært preget av en del skremselspropaganda og stor grad av usikkerhet rundt hvordan regelverket skal forstås. I kulissene har tilsynsmyndighetene jobbet med veiledninger og maler og det tegner seg etterhvert et tydeligere bilde av hvordan vi skal behandle personopplysninger lovlig. Samtidig har vi fått første store sakene om håndhevelse og ser at bøtenivået er betydelig. I dette nyhetsbrevet gjennomgår vi noen av de mest profilerte sakene som har vært behandlet av tilsynsmyndighetene i Europa og i Norge det siste året.