Påminnelse til alle aksjeselskaper: levér aksjonæroppgave – unngå tvangsmulkt

Alle aksjeselskaper skal som hovedregel levere aksjonærregisteroppgave innen 31. januar 2019.

Dersom selskapet leverer for sent vil det bli ilagt løpende tvangsmulkt på inntil 57 500 kroner. 

Plikten til å levere aksjonærregisteroppgave gjelder ikke for selskaper som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) – da står VPS for innrapporteringen. 

Opplysningene i aksjonæroppgaven blir benyttet når Skatteetaten sender ut Aksjeoppgaven til aksjonærene og er til hjelp når aksjonærene skal levere selvangivelse.

Vi anbefaler alle våre kunder å begynne med aksjonærregisteroppgaven allerede nå og bistår gjerne ved spørsmål til dette.